10.05.2014

Rodzina implantów SKY

Przewaga dzięki technice – znane motto bawarskich inżynierów ziściło się również w implantologii! System implantologiczny SKY składa się z kilku zaawansowanych wszczepów o wspólnym koncepcie terapeutycznym i jednorodnej, stałej …

Kategorie: Implantologia i Implantoprotetyka Kategorie
czytaj dalej >
10.05.2014

SKY fast&fixed – implantologia i natychmiastowa protetyka w jeden dzień

Natychmiastowe rozwiązanie terapeutyczne, które dzięki swojej praktyczności i niezawodności od ponad dekady stało się złotym standardem w implantoprotetyce. Implantacja z kątowo umieszczonymi wszczepami w odcinkach bocznych pozwala na natychmiastowe obciążenie implantów …

Kategorie: Implantologia i Implantoprotetyka Kategorie
czytaj dalej >
10.05.2014

Planowanie implantoprotetyczne / Planowanie 3D

Protetyczne planowanie 3D jest pierwszym krokiem w procesie powstawania funkcjonalnej i estetycznej protezy opartej na implantach. Instrumentem służącym do dego celu jest program do komputerowej nawigacji. bredent oferuje zbiór specjalistycznych …

Kategorie: Implantologia i Implantoprotetyka Kategorie
czytaj dalej >
10.05.2014

Protezy tymczasowe w implantologii

Nowoczesna proteza tymczasowa to pierwsze uzupełnienie protetyczne użytkowane przez pacjenta na drodze do finalnej pacy osadzonej na ossteozintegrowanych wszczepach. Okres jej użycia trwa nawet do roku i z tego względu musi być ona …

Kategorie: Implantologia i Implantoprotetyka Kategorie
czytaj dalej >
10.05.2014

BioHPP – nowy biomateriał na konstrukcje bionicznych łączników indywidualnych oraz struktur implantoprotez stałych i ruchomych.

Współcześnie najnowocześniejsze i biozgodne tworzywa termoplastyczne posiadają cechy, predystynujące je do zajęcia miejsca zajmowanego przez tlenek cyrkonu oraz stopy metali w konstrukcjach łączników i struktur implantoprotetycznych.

Kategorie: Implantologia i Implantoprotetyka Kategorie
czytaj dalej >
10.05.2014

HIPC – bioniczny „Prettau”

High Impact Polymer Composite – nowy amorficzny, wysokousieciowany materiał do wykonywania definitywnych, pełnoanatomicznych (Prettau) lub półanatomiczych mostów i koron wykonywanych w technologii CAD/CAM, do indywidualizowania i licowania polimerem crea.lign za posrednictwem …

Kategorie: Bez kategorii Implantologia i Implantoprotetyka Kategorie
czytaj dalej >
10.05.2014

visio.lign – implantoprotetyka z eliminacją dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego

Innowacyjny system licowania w implantoprotetyce oparty na prefabrykowanych, wielowarstwowych licówkach z wysokousieciowanego High Impact PMMA, zawierającym tylko 10% nanowypełniacza ceramicznego, które wraz z tożsamym polimerem crea.lign oraz dzięki technologii sandwich, tworzą …

Kategorie: Implantologia i Implantoprotetyka Kategorie
czytaj dalej >
10.05.2014

novo.lign – prefabrykowane licówki

Wysokoestetyczne, prefabrykowane z High Impact PMMA, wielowarstwowe licówki systemu licujacego visio.lign, które wraz z polimerem crea.lign dzięki technologii sandwich, tworzą nową jakość estetyki, oraz absorbcji i redukcji szoku zgryzowego. …

Kategorie: Bez kategorii Implantologia i Implantoprotetyka Kategorie
czytaj dalej >
10.05.2014

neo.lign – sztuczne zęby

System sztucznych zębów, wykonanych w technologii wielowarstwowej, z tego samego polimeru jak licówki novo.lign, stanowiąc ich uzupełnienie w implantprotezach. Przeznaczone do indywidualizacji polimerem crea.lign za pośrednictwem Primera visio.link. Otwierają również …

Kategorie: Bez kategorii Implantologia i Implantoprotetyka Kategorie
czytaj dalej >
10.05.2014

crea.lign – polimer licujący w żelu i paście

Polimer crea.lign wraz z Preimerem visio.link służy do indywidualizowania licówek novo.lign, zębów sztucznych neo.lign oraz pełnoanatomicznych mostów (Prettau) z HIPC. Materiał ten używa się do oblicowywania licówek novo.lign w systemie visio.lign …

Kategorie: Bez kategorii Implantologia i Implantoprotetyka Kategorie
czytaj dalej >
10.05.2014

retention.sil – kotwiczenie oraz miękkie i twarde podścielenie protez opartych na implantach

retention.sil jest silikonem o bardzo wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, która doskonale nadaje się do zapewnienia sprężystego położenia protezy; z drugiej strony łącznik TiSi.snap zapewni niezawodną retencję i właściwy tor wprowadzenia dla …

Kategorie: Implantologia i Implantoprotetyka Kategorie
czytaj dalej >
10.05.2014

FS1 – uniwersalne śrubowanie horyzontalne do kotwiczenia koron i mostów we wszystkich systemach implantologicznych

Niezawodność dzięki prostocie budowy i działania. Estetyczne i praktyczne rozwiązanie protetyczne do stosowania w konstrukcjach pojedynczych koron, mostów oraz mostów okrężnych kotwiczonych na łącznikach tytanowych wszystkich systemów implantologicznych.

Kategorie: Implantologia i Implantoprotetyka Kategorie
czytaj dalej >